top of page
IMG_8167.jpg

Ved dødsfall

Når et dødsfall skjer er det mange spørsmål som melder seg. Hva må gjøres nå?

Begravelsesbyrået vet hva som må gjøres. Her er noen punkter:

 

Ved dødsfall i hjemmet eller annet sted utenfor institusjoner

 • Ring begravelsesbyrået på 3598 2194. Telefonen er betjent av kompetente personer døgnet rundt, og du vil alltid få svar. De kan veilede dere på hvem som må kontaktes og lignende spørsmål, som er avhengig av omstendighetene.

 • En lege tilkalles av pårørende eller byrået for å skrive ut Legeerklæring om dødsfall. Som hovedregel skjer dette før avdøde flyttes.

 • Avdøde fraktes som regel på båre til egnet stellerom/kjølerom der vedkommende senere stelles og legges i kiste. Dersom familien ønsker mer tid til avskjeden i hjemmet, er vi behjelpelige med å legge til rette for dette. Noen ønsker at avdøde skal stelles og legges i kiste i hjemmet. Disse spørsmålene avklares i første kontakt med oss

 • Det avtales tid for en konferanse med begravelsesbyrået for å planlegge det videre arbeid med gravferden

 

Ved dødsfall på sykehus, sykehjem eller annen institusjon

 • Personalet varsler pårørende dersom de ikke allerede er på stedet. Personalet varsler også lege. Pårørende tilbys å komme til rommet der den avdøde ligger for å ta en avskjed der. Dette kan også gjøres på lokalt kapell på et senere tidspunkt

 • På sykehuset vil personalet be deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. På sykehjem eller annen institusjon vil ofte personalet tilby seg å varsle det byrået du ønsker å benytte. Du kan også velge å kontakte byrået selv

 • Det avtales tid for en konferanse med begravelsesbyrået for å planlegge det videre arbeid med gravferden

 • Begravelsesbyrået avtaler henting av den døde med personalet på institusjonen

 

Ved dødsfall i utlandet

 • Hvis dødsfallet skjer andre steder i verden og avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet bekoste hjemtransporten. Hvis avdøde ikke hadde reiseforsikring, må de pårørende selv dekke kostnadene. Det gjelder også særlige regler for dekning av hjemtransport dersom dødsfallet skyldes yrkesskade.

 • Ring begravelsesbyrået på 3598 2194. Telefonen er betjent av kompetente personer døgnet rundt, og du vil alltid få svar. De kan veilede dere på hvem som må kontaktes og lignende spørsmål, som er avhengig av omstendighetene.

 • Ta gjerne også kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge.

Skjer dødsfallet i Norden eller Storbritannia vil NAV dekke utgiftene til hjemtransporten.

Hvis dødsfallet skjer andre steder i verden og avdøde hadde

bottom of page