top of page
_MG_5947_edited.jpg

Velkommen til Kragerø & Drangedal

Om Byrået

Reidar Tyvand startet byrået på 50 tallet. Gjennom sitt arbeid på kistefabrikk var han allerede kjent med arbeid knyttet til dødsfall og begravelser, og det var naturlig for ham å skaffe en spesialbygget bårebil for å kunne yte mer bistand til de som trengte det. Fra 1975 gikk sønnen Per Olav inn i kompaniskap med faren, og de drev byrået sammen helt fram til 1993, da Reidar døde. Fra da av og fram til 2010 drev Per Olav Tyvand byrået.

Øyvind Barland overtok byrået i 2011 og driver det i dag sammen med kona Torhild som begge jobber fulltid i byrået.

Døgnbemannet telefon: 35 98 21 94

Fra venstre: Jørgen Strat, Per Olav Tyvand, Torhild Barland, Øyvind Barland og Kristian Barland

Byrået har tre fast ansatte gravferdskonsulenter; Torhild og Øyvind Barland og Jørgen Strat.

Vi har også flere tilkallings-hjelpere. Tidligere eier, Per Olav Tyvand, er fremdeles knyttet til byrået.

Kragerø & Drangedal begravelsesbyrå er meget godt innarbeidet i området, og har av den grunn så godt som alle begravelser i Kragerø og Drangedal kommuner, samt en del oppdrag i nabokommunene.

Døgnbemannet telefon: 35 98 21 94

bottom of page