top of page
_MG_5947_edited.jpg

Linker

Under finner du linker til nyttig informasjon knyttet til spørsmål du vil møte når

du opplever et dødsfall:

Orientering om arv

 

Diverse skjema vedr. arv og skifte.

 

Gravferdsloven

 

Stønader i forbindelse med gravferd

 

Hovedorganisasjonen Virke - Gravferd

Som medlem i Virke gravferd er vi forpliktet til:

- Hensynsfullhet og respekt for de pårørende.

- Taushet med hensyn til personlige forhold.

- Verdighet i alle deler av yrkesutøvelsen

- Å bistå med alle varer og tjenester som er aktuelle.

- Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt begravelsesbil.

- Å gi informasjon om alternative varer og tjenester.

- Gi prisinformasjon i henhold til Prisopplysningsforskriften.

- Spesifiserte regninger for byråets varer og tjenester.

- Yrkesutøvelse i samsvar med Standard for god gravferdsskikk.

 

Viktig informasjon til kunden:

Dersom du opplever at varer eller tjenester du har fått levert av oss ikke samsvarer med deres forventninger må dere snarest mulig kontakte oss om saken. Dersom dere ikke opplever at saken blir løst på en tilfredsstillende måte kan du henvende deg til Forbrukerrådet. Forbrukerrådet kan mekle i saken for om mulig å komme fram til en løsning partene imellom. Dette er et frivillig tilbud som er gratis for partene å benytte, og er et alternativ til en alminnelig rettsprosess.

 

Se mer informasjon på Forbrukerrådet sine hjemmesider.

virke_gravferd_.jpg
bottom of page